usługi doradcze

Zakup usług doradczych pozwalających na wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz ekspansję na nowe rynki – usługa doradcza w zakresie systemu IT do zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji oraz usługa doradcza w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych

W związku z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  dla osi priorytetowej:

I. Nowoczesna gospodarka  dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt. Zakup usług doradczych pozwalających na wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz ekspansję na nowe rynki zapraszam do składania ofert w zakresie następujących usług:

  • Usługa doradcza w zakresie systemu IT do zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji
  • Usługa doradcza w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych

na podstawie załączonych kryteriów.

Oferty należy składać do dnia 16.12.2020. Planowany termin wykonania usługi to 30.04.2021.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email