usługi doradcze

Zakup usług doradczych pozwalających na wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz ekspansję na nowe rynki – ogłoszenie na wykonanie usługi doradczej w zakresie marketingu

W związku z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:

I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt. Zakup usług doradczych pozwalających na wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz ekspansję na nowe rynki zapraszam do składania ofert w zakresie usługi marketingowej na podstawie załączonych kryteriów.

Oferty należy składać do dnia 20.03.2021. Planowany termin wykonania usługi to 30.04.2021.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email