produkcja garmżeryjna

Projekt “Produkcja garmażeryjna na najwyższym poziomie” – przetarg

W celu wdrożenia innowacyjnego systemu produkcji garmażeryjnej bez utraty jakości i walorów zdrowotnych produkowanych wyrobów w celu uruchomienia nowego kanału sprzedaży produktów przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim ogłoszono przetarg na maszyny i urządzenia. Wszyscy zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się z formularzem oraz zapytaniem ofertowym zamieszczonymi poniżej.

Udostępnij