produkcja garmżeryjna

Produkcja garmażeryjna na najwyższym poziomie

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu produkcji garmażeryjnej bez utraty jakości i walorów zdrowotnych produkowanych wyrobów w celu uruchomienia nowego kanału sprzedaży produktów przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim.

Całkowita wartość projektu: 802.273,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 554.416,75 zł

Udostępnij