flaga

Jordaszka Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Jordaszka = zdrowy pracownik

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń z ergonomii pracy i radzenia sobie ze stresem.

Całkowita wartość projektu: 140.617,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 123.743,40 zł

Udostępnij