Zakup usług doradczych pozwalających na wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz ekspansję na nowe rynki – usługa doradcza w zakresie systemu IT do zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji oraz usługa doradcza w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych

W związku z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  dla osi priorytetowej:

Czytaj więcej »